Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tisk Zpravodaje města Kolína
Odesílatel Šárka Kuchařová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2022 11:38:03
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tisk Zpravodaje města Kolína".

Nabídky prosím doručte do 03.02.2022 do 14 hod na adresu : Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I.


Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – Tisk Zpravodaje města Kolína“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.


S pozdravem

Mgr. Šárka Kuchařová