Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce zadního traktu radnice MěÚ Kolín“
Odesílatel Monika Pohůnková
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2021 16:36:05
Předmět Výzva

Vážení,
byla uveřejněna VZMR na stavební práce "Rekonstrukce zadního traktu radnice MěÚ Kolín“.

Věnujte pozornost ustanovením výzvy, která je součástí zadávací dokumentace, a termínu prohlídky prostor.

S pozdravem Monika Pohůnková