Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva
Odesílatel Jana Ontlová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2020 08:27:56
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení,
posílám Vám v příloze rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva", jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

S pozdravem

Jana Ontlová, DiS.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (56.47 KB)
- Zpráva o otevírání obálek_Vodovod TPCA - 2. výzva.pdf (2.35 MB)