Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva
Odesílatel Jana Ontlová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2020 08:42:15
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
V příloze zasíláme zadávací dokumentaci na zakázku s názvem "Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva".


Přílohy
- Zadávací dokumentace.zip (5.31 MB)