Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hala v Borkách
Odesílatel Jana Řehořková
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2019 17:30:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 29

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 29_Sportovní hala v Borkách.pdf (235.61 KB)
- Příloha č. 6 ZD - Výkaz výměr R01_6.9.2019.zip (1.09 MB)