Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce ČS Za pekárnou P2, Kolín V
Odesílatel Jana Ontlová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2019 12:23:05
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení,
posílám Vám v příloze rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ČS Za pekárnou P2, Kolín V", jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

S pozdravem

Jana Ontlová, DiS.


Přílohy
- Zpráva_otevírání hodnocení nabídek_Rekonstrukce ČS P2 AN.pdf (714.74 KB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (55.14 KB)