Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín Štítary
Odesílatel Jana Ontlová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2019 10:52:07
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení,
posílám Vám v příloze rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín-Štítary", jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

S pozdravem

Jana Ontlová, DiS.


Přílohy
- Zpráva_otevírání hodnocení nabídek_Rekonstrukce ČS K Rybníku AN.pdf (689.59 KB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (54.08 KB)