Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943
Odesílatel Josef Bárta
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2019 11:58:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
jménem a v pověření zadavatele uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“
Vás tímto vyzývám
v souladu s ustanovením § 53 zákona k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek dále uvedených v této Výzvě, která je současně i zadávací dokumentací pro tuto veřejnou zakázku dle ustanovení § 28 odst. (1) písm. b) zákona.
Výzva v obsahu požadavků vymezených dle ust. § 53 odst. (1) a přílohy č. 6 zákona včetně kompletní zadávací dokumentace je poskytována bezplatně dodavatelům v elektronické formě na profilu zadavatele.

V Kutné Hoře-Malíně dne 4. 9. 2019.
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele


Přílohy
- Výzva a ZD-Kmoch-konekt-profil.zip (20.51 MB)