Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ČS Za pekárnou P2, Kolín V
Odesílatel Jana Ontlová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2019 09:34:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek 1.pdf (52.57 KB)
- KolCSZaPekarnou - Rekonstrukce ČSZa Pekárnou P2, Kolín V [zadání].xlsx (76.20 KB)