Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980
Odesílatel Josef Bárta
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2019 14:28:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
jménem a v pověření zadavatele uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“

Vás tímto vyzývám

v souladu s ustanovením § 53 zákona k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek dále uvedených v této Výzvě, která je současně i průvodní textovou částí zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 28 odst. (1) písm. b) zákona.
Výzva v obsahu požadavků vymezených dle ust. § 53 odst. (1) a přílohy č. 6 zákona včetně kompletní zadávací dokumentace je poskytována bezplatně dodavatelům v elektronické formě na profilu zadavatele.

V Kutné Hoře-Malíně dne 5. 4. 2019.
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele


Přílohy
- Výzva-ZŠ Bezručova II.pdf (1.46 MB)