Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tisk Zpravodaje města Kolína
Odesílatel Šárka Kuchařová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2018 12:16:18
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

oslovuji Vás za účelem možnosti podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu „Tisk Zpravodaje města Kolína“.

Nabídky doručte do 13.12.2018 do 15 hod na adresu : Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I.


Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT –Tisk Zpravodaje města Kolína“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

S pozdravem

Mgr. Šárka Kuchařová