Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Kolín veřejnými službami v přepravě cestujících
Odesílatel Jana Řehořková
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2018 15:34:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Upravené části Zadávací dokumentace jsou zveřejněny v sekci "Zadávací dokumentace".


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - Kolín - 7.11.2018.pdf (325.24 KB)