Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření varovného informačního systému města Kolín
Odesílatel Ondřej Staněk
Organizace odesílatele JASTA consulting s.r.o. [IČO: 03599396]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2024 10:11:47
Číslo jednací ve SpSl MUKOLIN/ODVZ 97788/24-hra
ID ve SpSl mukoZ240010838
Předmět Výzva

Vážení,
V zastoupení zadavatele Vás vyzývám k podání nabídky na zakázku Rozšíření varovného informačního systému města Kolín.
Výzvu, včetně všech příloh naleznete zde na profilu zadavatele.

S pozdravem
Ondřej Staněk