Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření sběrného dvora v ul. Na Svobodném, Kolín 6 – zpracování projektové dokumentace III. výzva
Odesílatel Václav Horák
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2024 08:55:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,

v příloze zasíláme Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace (PD) a zajištění inženýrské činnosti pro účely rozšíření stávajícího sběrného dvora a to včetně nového napojení na komunikaci III. třídy a odvodnění.

Následným stavební záměrem zadavatele je provést rozšíření stávajícího sběrného dvora, a to včetně nového napojení na komunikaci III. třídy a odvodnění (dále i „následný stavební záměr“ nebo „stavba“). Následný stavební záměr bude realizován na pozemku parc. č. 2158/2, katastrální území Štítary u Kolína, obec Kolín. Následný stavební záměr lze stručně specifikovat tak, že se jedná o rozšíření stávajícího sběrného dvora, a to včetně nového napojení na komunikaci III. třídy a odvodnění.


Přílohy
- Vyzva_nová.pdf (100.00 KB)