Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín
Odesílatel Václav Horák
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2024 10:39:01
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
do návrhu SOD byla doplněna přesná specifikace dílčího plnění


Přílohy
- Příloha č. 03_Návrh smlouvy o dílo_oprava.docx (51.22 KB)