Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín
Odesílatel Václav Horák
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2024 08:32:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,
v příloze zasíláme Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce úseků stávající kanalizační stoky a přípojek uličních vpustí v křižovatce ulic Veltrubská a Zličská, Kolín, a následná rekonstrukce dotčených povrchů (komunikací).


Přílohy
- Výzva více zájemcům.pdf (60.40 KB)