Veřejná zakázka: Rekonstrukce ČS 5 Kovošrot, Kolín IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 952
Systémové číslo: P22V00000101
Datum zahájení: 25.10.2022
Nabídku podat do: 14.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ČS 5 Kovošrot, Kolín IV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební, elektroinstalační práce a další práce související s rekonstrukcí čerpací stanice 5 Kovošrot v ulici Havlíčkova, Kolín včetně zajištění všech zkoušek a revizí potřebných pro provoz zařízení.

Rekonstrukce zařízení zahrnuje:
• vypracování elektroprojektu a provedení kompletní rekonstrukce stávajícího elektrorozvaděče čerpací stanice včetně dokumentace skutečného provedení;
• přestrojení elektrorozvaděče zahrnující rekonstrukci stávajícího zařízení včetně výměny jednotlivých součástí (kabeláž, svorky, jističe, průchodky, relé, signálky, zdroj, atd.) a skříně ovládání tak, že zařízení bude umožňovat nastavení spínání čerpadel střídáním při každém startu a bude vybaveno:
o displejem zobrazujícím veškeré údaje (výslovně chod čerpadla, stav hladiny, stav motohodin a ovládací prvky displeje) o stavu zařízení a jímky včetně časového grafu vývoje analogových i binárních sledovaných veličin, a to včetně historie údajů (funkcí a chodu čerpací stanice – délka chodu čerpadel za 1 den/ 1 týden, záznamy o havarijních stavech čerpací stanice a četnost maximálních hladin za 1den/ 1 týden);
o indikátorem zapnutí/vypnutí elektrorozvaděče, stavu elektrického napětí v elektrorozvaděči, stavu plováku pro dostatečnou hladinu v jímce k čerpání, překročení maximální hladiny v jímce, a chodu a případné poruchy jednotlivých čerpadel;
o počitadlem tzv. motohodin jednotlivých čerpadel;
o spínači ručního ovládání chodu čerpadel a spínačem deblokace chodu nasucho.
• osazení vstupů do jednotlivých pater čerpací stanice zábradlím pokud to normy pro bezpečnost práce bezpodmínečně vyžadují a v případě nutnosti osadit plnými deskami otvory do mokré jímky,
• provést přípravné nerezové prvky pro zdvihací zařízení ke snadnému vyndávání čerpadel;
• naprogramování autonomního řízení chodu zařízení dle aktuálního stavu úrovně hladiny v jímce a polohy plováků včetně dálkové kontroly zařízení zahrnující také:
o funkci samostatného střídání jednotlivých čerpadel včetně funkce vzájemného zastoupení čerpadel v případě poruchy kteréhokoli z nich v autonomním režimu chodu zařízení;
o funkci manuálního dálkového řízení zařízení;
o funkci dálkového přenosu údajů o stavu zařízení a jímky včetně vývoje těchto údajů (analogových i binárních) v reálném čase do systému (tuto funkci realizuje dispečink a je potřeba zajistit doplnění softwaru dispečinku) dispečinku provozovatele kanalizace provozovatele. Dálkový přenos je realizován datovou službou GPRS SIM karty provozovatele standardním internetovým protokolem;
o funkci volby automatického řízení sondou/plováky/vypnuto jak z dispečinku, tak z displeje;
• při použití jiného řídicího systému než „Tecomat CP2007“ je třeba zajistit sklad náhradních dílů tak, aby v případě poruchy byl neprodleně dostupný náhradní díl a nedošlo k omezení provozu;
• provedení veškerých souvisejících prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky