Veřejná zakázka: V 00443 – rekonstrukce ulice Klenovecká v Kolíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 599
Systémové číslo: P19V00000089
Evidenční číslo zadavatele: V 00443
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.11.2019
Nabídku podat do: 13.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V 00443 – rekonstrukce ulice Klenovecká v Kolíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Rekonstrukce ulice Klenovecká, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby zpracované projektantem společností REINVEST spol. s r. o., IČO: 65410840, se sídlem Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, zodpovědný projektant Ing. Jiří Sobol, autorizace v oboru Dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT č. 0011439 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve smlouvě o dílo.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky