Veřejná zakázka: V 00410 – Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 562
Systémové číslo: P19V00000052
Evidenční číslo zadavatele: V 00410
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2019
Nabídku podat do: 19.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V 00410 – Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby zpracované projektantem Martin Volejník, IČO: 71556214, se sídlem LPlzeňská 215/445b, 150 00 Praha 5 – Košíře, autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0009636 ve spolupráci s Ing. Radka Pěkná a Ing. David Mareček, Ph.D., IČO: 86788761, se sídlem 471 24 Mimoň, Smetanova 597, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT 0501040 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky