Veřejná zakázka: Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 471
Systémové číslo: P18V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-041050
Datum zahájení: 24.07.2018
Nabídku podat do: 17.08.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky H v ul. Tůmova, Kolín, která je v současnosti ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Jedná se o rekonstrukci stoky z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN400 SN12 v dl. 207,5 m. Uliční vpusti a domovní přípojky, které jsou napojeny do kanalizace, budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Jedná se o napojení uličních vpusti (13ks) z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN150 v celkové délce 61,5 m
a kanalizačních přípojek (21ks) z materiálu plnostěnný žebrovaný PP DN200 v celkové délce 137,0 m. Na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta DN600 s plným litinovým poklopem.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci vypracované společností LK PROJEKT s.r.o., IČ 043 26 181, ul. 28.října 933/11, Čelákovice (Ing. Liběna Knapová)a ve výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 967 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky