Veřejná zakázka: Oprava krytu vozovky místní komunikace ul. Masarykova a stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 336
Systémové číslo VZ: P17V00000070
Evidenční číslo zadavatele: ODVZ082017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.08.2017
Nabídku podat do: 12.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava krytu vozovky místní komunikace ul. Masarykova a stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu místní komunikace a stavební úpravy okružních křižovatek v ulici Masarykova v Kolíně.
Technický stav povrchu místní komunikace na poz. p.č. 2515/10, 2522, 2521, 2515/115, 2978/4, 2978/2, 2978/5 v k.ú. Kolín je v nevyhovujícím a v určitých úsecích v havarijním stavu. Kryt vozovky je narušen trhlinami, výtluky a je viditelná ztráta hmoty z krytu.
K zamezení dalšího porušování podkladních konstrukcí a podloží vozovky je navržena výměna krytu vozovky. Součástí opravy je vyspravení stávajících kamenných krajníků KS3 (vytrhání, očištění, znovuosazení). Po odstranění živičného krytu v tl. 120 mm bude povrch očištěn, budou vyspravena lokální místa, proveden infiltrační postřik z asfaltu
v množství 0,7kg/m2. Na takto připravený podklad bude provedena podkladní vrstva krytu vozovky z asfaltobetonu ACP 16+vtl.70 mm. Dále bude proveden spojovací postřik
z asfaltu v množství 0,5 kg/m2. Na takto upravený povrch bude položena nová vrchní obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Celková délka opravy činí 789,78 m (úsek A – 179,90 m, úsek B – 218,68m, úsek C –391,20 m). Součástí opravy je obnova vodorovného dopravního značení. Svislé dopravní značení bude zachováno. Oprava místní komunikace (výměna stávajícího krytu vozovky za nový, lokální opravy poškozených míst) nemění trasu, rozměry ani niveletu místních komunikací.
Stavební úpravy se týkají tří malých okružních křižovatek v ul. Masarykova. Stávající křižovatky, které jsou zhotoveny pomocí betonových svodidel typu„City Blok“ budou odstraněny a vzniknou plnohodnotné okružní křižovatky o vnějším průměru D = 25,00 m. Součástí stavebních úprav bude vynucené přeložení stávajících chodníků, společných pásů cyklistů a chodců vč. přechodových míst v prostoru okružních křižovatek. Dále bude nutné provést posunutí stávajícího veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektových dokumentacích „Oprava krytu vozovky místní komunikace v ul. Masarykova, Kolín“ a „Stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova“ vypracovaných Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrh 7, 289 06 Opolany (seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013394) v měsíci červnu 2017, resp. únoru 2017 pod zakázkovými čísly 10/17/OP, resp. 2/17/OP, a ve výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky